Hrvatska udruga poslodavaca

Hrvatska udruga poslodavaca  -  HUP

Hrvatska udruga poslodavaca je dobrovoljna, neprofitna I neovisna poslodavačka udruga koja štiti i promiče prava I interese svojih članova.

Osnovana u prvoj polovini 1993.,postala je članicom međunarodne organizacije poslodavaca(IOE) iste godine, dok od 1994. sudjeluje u radu Međunarodne organizacije rada. HUP se pridružio BUSINESSEUROPE-u 1999.

 

HUP-ovi uredi

Sjedište HUP-a nalazi se u Zagrebu, dok se regionalni uredi nalaze u Rijeci, Osijeku i Splitu.

 

Članstvo HUP-a:

•      6 500 poslodavaca iz svih grana gospodarstva, koji zapošljavaju  650 000 radnika, djeluju kroz dvadesetdevet granskih udruga.

•      Svaki poslodavac, vlasnik tvrtke registrirane u Hrvatskoj, kao i svaki strani poslodavac koji ima podružnicu u našoj državi ili koji djeluje u njoj poštujući važeću zakonsku regulativu može postati član HUP-a.

•      Članske pristojbe temeljni su izvor financiranja HUP-a.

 

HUP-ova misija:

·         Zaštita i promicanje prava i interesa tvrtki-članica  na području radnog i socijalnog zakonodavstva.

·         Zastupanje tvrtki, članica HUP-a,  u odnosima s državnim institucijama, lokalnim i regionalnim vlastima i sindikatima.

·         Zastupanje tvrtki, članica HUP-a, na području kolektivnog pregovaranja, zaključivanja kolektivnih ugovora i radno-pravnih sporova.

·         Promicanje poduzetničkih prava i interesa, zaštita privatnog vlasništva, razvoj i uređenje slobodnog tržišta, razvoj konkurentnosti i povoljna poduzetnička klima.

 

HUP-ovi programski principi:

·         Dinamičan i održivi gospodarski rast kojeg stvara privatni sektor

·         Učinkovit porezni sustav koji podržava gospodarski rast

·         Vladavina prava

·         Učinkovita javna uprava i javni sektor

·         Zaštita poštene tržišne utakmice

·         Fleksibilno tržište rada i kompetentna radna snaga

·         Dobra uprava i društveno odgovorno poslovanje

 

Usluge koje HUP pruža članovima:

·         Pravni savjeti

·         Lobističke aktivnosti

·         Omogućavanje članovima da sudjeluju u stvaranju i primjeni zakona i strategija

·         Artikuliranje interesa i problema članova kroz granske udruge

·         Informiranje poslodavaca i javnosti o aktualnim gospodarskim pitanjima te promoviranje poduzetništva

·         Organizacija edukacija i događaja za članove

·         Poslovno umrežavanje za poduzetnike i managere